Svalbard 2014

Svalbard, Björnön & Tromsö - En odysse genom historien
Karta med Nordpolen i centrum Karta med utgångspunkt från Nordpolen. Sverige nedtill höger. Nya farleder är nordost- och nordvästpassagen som förkortar trafiken till Asien med i vissa fall 50%. Enklaste vägen är norr om Ryssland MS Quest färdväg runt Svalbard Longerbyen Svalbard Inflygning över Svalbards ''huvudstad'' Longerbyen MS QQuest Longerbyen MS Quest väntar på oss rakt nedanför flygmotorn i Longerbyen. Äventyret kan starta
MS Quest Longerbyen MS Quest med besättning redo att ta oss runt Svalbard. Expeditionsledare Adam Rheborg Expeditionsledare Adam Rheborg alltid beväpnad till skydd mot agressiva isbjörnar Svenskhuset - Kapp Thordsen Svenskhuset besöktes redan första kvällen då vindförhållandena tillät landstigning. Huset byggdes på initiativ av Nordeskiöld 1872 med prefabricerade väggar från Göteborg och monterades på plats. Under det första Internationella Polaråret 1882-83 hade Sverige den enda basstationen på Svalbard. Andre var en av vinterbemanningens medlemmar. Svenskhuset - Kapp Thordsen Svenskhuset är väl känt för Polarforskare. Det var en samlingsplats för många expeditioner. Tragiskt nog dog 17 norrmän här när de sökte skydd i huset och blev alltför glada över att hitta så mycket konserverad mat. De dog förmodligen av blyförgftning från konservburkarna
Barentsburg Barentsburg är ett gammalt ryskt gruvsamhälle som en gång i tiden var mycket välmående. Här bröts i huvudsak kol. Ryssarna får bedriva gruvdrift här men med gällande Norsk lagstiftning. Under andra världskriget förintades samhället av tyskarna med hjälp av slagskeppet Tirpitz. Barentsburg Barentsburg ett nyvaknat intresse från Rysslands sida då området blivit geopolitiskt intressant. Här finns en nybyggd idrottshall med alla faciliteter men få invånare. Barentsburg Barentsburg med nybyggd skola men nästan inga synbara elever. Barentsburg Barentsburg med en gigantiskt nybyggd inhängnad rysk ambassad i rött tegel. Ryssland vill nog markera sin närvaro på Svalbard under traktatet med Norge. Nya transportleder med nordost- och nordvästpassagen kommer att få geopolitisk betydelse. Inte att förglömma de nyupptäckta gas och oljefyndigheterna.
Trygg Hamna Pomorer Trygg Hamna Pomorer. De är ryska jägare och fångstmän som kom hit runt 1650 och deras främsta byte var valross. Pomorerna var de första jägarna som övervintrade på Svalbard. Bilderna visar lämningar från mitten 1800-talet. Lillehöökd breen Liliehöökbreen Lillehöökd breen Lillehöökd breen Signehamna Signehamna. Axel assisterande expeditionsledare med bevakning på isbjörnar. : Svalbard 2014
Signehamna Signehamna vid Lilliehööksbreen med lämningar från en väderstation byggd av tyskarna under Andra världskriget. : Svalbard 2014 Signehamna Signehamna med lämningar från Andra Världskriget. MS Quests salong för spaning I salongen på plan 2 på MS Quest. Här uppe hölls varje dag flera intressanta föredrag av Olle Carlsson med mycket kunskap och intresse om Polartrakterna, Robert Headland Cambridgeuniversitet med oerhört bred kunskap om både Nord- och Sydpolen, även rådgivare till olika regeringar, Håkan Jorikson chef för Polarcenter Andremuseet i Gränna. Expeditionsledarna och många mycket kompetenta deltagare bidrog med sina kunskaper. Blåvalar Blåval en ovanlig upplevelse men beståndet växer av världens största däggdjur.
Ny Ålesund Ny Ålesund har flertalet expeditioner under 1925-28 haft som sin bas. 1926 Amundsens flygning över Nordpolen, Elsworth och Nobile med luftskeppet Norge. Nobile provade även med luftskeppet Italia. Resan slutade tvärt på packisen norr om Svalbard. : Svalbard 2014 Ny Ålesund Ny Ålesund har gått från att ha varit en norsk kolgruva till att vara Svalbards moderna internationella forskningscenter. På berget ligger Sveriges moderna forskningsstation som bl a mäter koldioxid i luften. Ny Ålesund Ny Ålesund Till vänster i bild ligger Världens nordligaste postkontor. Ny Ålesund har under somrarna ca 200 forskare och under vintern ca 20 för underhållet. Smeerenburg Smerrenburg var en hollänsk valstation där lämningar efter kokgrytorna döljs under snön. Valfångsten var som störst under första hälften av 1700-talet. Valfångsstationen hade ca 200 invånare.
Smeerenburg Smeerenburg Smeerenburg Smerenburg Smeerenburg Smerenburg Virgohamna Virgohamna på Dansköya. Det var här som Andre 1896 förberedde och startade sin ballongfärd till Nordpolen. Avfärden misslyckades men ett nytt försök gjordes 1897. Ballongen försvann och resterna av besättningen återfanns först 33 år senare på Vitön. Ballongen döptes till Örnen. Walter Wellman försökte också härifrån nå Nordpolen vid tre tillfällen 1906, 1907 och 1909. Han använde sig däremot av olika luftskepp.
Virgohamna Virgohamna. Resterna av Andrees ballonghus. Virgohamna Virgohamna Virgohamna Virgohamna, Minnessten över Andree och hans besättning. Virgohamna september 2014 Virgohamna. Härifrån lyfte Andree 1897 mot Nordpolen.
Virgohamna Virgohamna 1897 när Andrees balong lyfte mot Nordpolen Mosselbukta Mosselbukta Landstigning med MS Quest i sikte : Svalbard 2014 Mosselbukta Mosselbukta, färska björnspår ! Mosselbukta Mosselbukta en vacker plats utsedd av den svenske polarfararen Adolf Erik Nordensiöld för byggnation av en forskningsstation.
Mosselbukta Mosselbukta, 1872 etablerade Nordenskiöld sin forskningsbas för Svalbard här. Lämningar finns kvar och den svenska gjutjärnsspisen har överlevt vädrets makter. Det svenska virket har stått sig bra och huset var mycket välbyggt. Mosselbukta Mosselbukta Mosselbukta Mosselbukta, Isbjörnen som vi tidigare sett spåren av. : Svalbard 2014 Phippsöya Phippsöya ligger bland Sjuöarna längst upp i Svalbardsområdet. Var finns valrossen ?
Phippsöya Phippsöya, Inget fel på fotointresset här heller. Phippsöya Phippsöya Sociala nyfikna valrossar på 500 - 600 kg.. Phippsöya Phippsöya Phippsöya Phippsöya
Phippsöya Phippsöya Phippsöya Phippsöya : Svalbard 2014 Phippsöya Phippsöya. Min reskompis Jan Erik till höger. Phippsöya Phippsöya
Phippsöya Phippsöya Rossöya Rossöya ligger i ögruppen Sjuöyane och är Norges nordligaste punkt. På ön hade en depå med nödproviant lagts upp för Andree-expeditionen. Positionen är 80 49 42 N. Rossöya Rossöya, inte lätt att siga iland här heller. : Svalbard 2014 Rossöya Rossöya : Svalbard 2014
Rossöya Rossöya 81 graders position. Finns bara hav emellan denna punkten och Nordpolen. : Svalbard 2014 Zodiak-båtarna Zodiak-båtarna som vi gjorde två landstigningar per dag med. Rossöya Rossöya, generellt mycket kallt. Förutom dessa kläder krävdes ytterligare en tjock fleece och en Gore Tex jacka. Fyra kortkalsonger, ett par långkalsonger och till sist Gore Tex-byxor. Kinnvika Svensk, Finsk, Schweizisk forskningsstation Kinnvika forskningsstation
Kinnvika Kinnvika besöktes där svenskarna ihop med finnarna och schweizarna satte upp en forskningsstation i samband med det andra internationella polaråret 1957-58. : Svalbard 2014 Kinnvika Kinnvika, bandvagnen som lämnats vind för våg. Svårstartat tror jag ? Kinnvika Kinnvika, en av deltagarna hade en farbroder som varit med och byggt upp stationen. Hans Törnsäter berättade ingående om det han visste från farbrodern. En rejäl missräkning hade gjorts med mängden knäckebröd som behövdes. Det fanns fortfarande Wasa knäckebröd kvar. : Svalbard 2014 Kinnvika Kinnvika, Vad är viktigast för en finländare ? Bastu först och resten sedan. : Svalbard 2014
Kinnvika Kinnvika Kinnvika Kinnvika Kinnvika Kinnvika Croizer Point Sorgfjorden Croizer Point Sorgfjorden. Hannah Lawson här väl bevpnad mot isbjörn. Hannah har lång erfarenhet av polartrakterna både i nord och syd. Fåglar och marina däggdjur var hennes specialitet. : Svalbard 2014
Croizer Point Sorgfjorden Croizer Point Sorgfjorden Alkefjellet Alkefjellet är känt bland ornitologer för spetsbergsgrisslor. Kosterbreen Kosterbreen Kosterbreen Kosterbreen
Kosterbreen Kosterbreen Kosterbreen Kosterbreen : Svalbard 2014 Bråsvellbreen Ice Edge Bråsvellbreen Ice Edge. Stormfågeln som kan flyga omkring utan markkontakt i upp till ett år. Bråsvellbreen Ice Edge Bråsvellbreen Ice Edge
Bråsvellbreen Ice Edge Bråsvellbreen Ice Edge : Svalbard 2014 P9190100 Bryggan på M S Quest. Alltid välkommen till en kompetent och trygg kapten oavsett väder. Hambergbukta Hambergbukta : Svalbard 2014 Hambergbukta Hambergbukta
Hambergbukta Hambergbukta med stora ripor : Svalbard 2014 Hambergbukta Hambergbukta : Svalbard 2014 Hambergbukta Hambergbukta Hambergbukta Hambergbukta, minuterna efter glaciärens kalvning.
Hambergbukta Hambergbukta Hambergbukta Hambergbukta : Svalbard 2014 Hambergbukta Hambergbukta : Svalbard 2014 !cid 9E415A38-95C5-42B2-BF73-37C3B645E37D Hambergbukta, isbjörn i sikte
Hambergbukta Hambergbukta Hambergbukta Hambergbukta : Svalbard 2014 Hambergbukta Isbjörn i sikte Hambergbukta Hambergbukta
Hambergbukta Hambergbukta : Svalbard 2014 Hambergbukta Hambergbukta : Svalbard 2014 Hambergbukta Hambergbukta : Svalbard 2014 Hambergbukta Hambergbukta : Svalbard 2014
Hambergbukta Hambergbukta Kapp Duner Björnön Björnön strategiskt intressant på grund av sitt läge ur både militär, ekonomisk och resursmässig synvinkel. Vår landstigning vid Kapp Duner Kapp Duner Björnön Kapp Duner Björnön Kapp Duner Björnön Kapp Duner Björnön
Kapp Duner Björnön Kapp Duner Björnön Björnön sydligaste delen Björnön sydligaste delen Björnön sydligaste delen Björnön sydligaste delen Björnön sydligaste delen Björnön sydligaste delen
Björnön sydligaste delen Björnön sydligaste delen Björnön sydligaste delen Björnön sydligaste delen Björnön sydligaste delen Björnön sydligaste delen Björnön sydligaste delen Björnön sydligaste delen
Björnön sydligaste delen Björnön sydligaste delen Björnön sydligaste delen Björnön sydligaste delen, Lämningar efter en valstation. Björnön sydligaste delen Björnön sydligaste delen Björnön sydligaste delen Björnön sydligaste delen
Björnön sydligaste delen Björnön sydligaste delen Björnön sydligaste delen Björnön sydligaste delen Björnön sydligaste delen Björnön sydligaste delen : Svalbard 2014 Björnön sydligaste delen Björnön sydligaste delen. Tunneln är 180 m lång och döptes av svenska polarfarare till Pärleporten. Naturen har genom idogt gnagande själv med havets försorg skapat dessa tunnlar.
Björnön sydligaste delen Björnön sydligaste delen Björnön sydligaste delen Björnön sydligaste delen : Svalbard 2014 Havness Havness en traditionell fiskeby med mycket gamla anor. Törrefisk eller torkad fisk är deras huvudsakliga verksamhet. Export sker till hela världen. : Svalbard 2014 Havness Havness
Havness Havness Havness Havness Havness Havness Havness Havness
Havness Havness Havness Havness Havness Havness Havness Havness
Havness Havness